Historie

Historie hospodaření subjektů na Vysočině, se začala odvíjet od padesátých let, kdy bylo založeno JZD Vysočina. Bylo zapsáno dne 20.dubna 1950. Došlo k postupnému sloučení samostatných JZD jednotlivých katastrů obce Vysočina (Dřevíkov, Rváčov, Možděnice, Svobodné Hamry). JZD Vysočina hospodařila na pozemcích katastrů těchto obcí až do roku 1975, kdy se od 1.1. 1975 sloučilo s JZD Všeradov. Ve Všeradově bylo v té době i sídlo, do doby než bylo poté opět přepsáno na Dřevíkov. JZD Všeradov, které se sloučilo v roce 1975 s JZD Vysočina, bylo přetvořeno ze zemědělského strojního družstva ve Všeradově - 15.3.1950. V roce 1961 se JZD Všeradov sloučilo s JZD Jasné pole. Další sloučení Všeradova bylo v roce 1972 s JZD Vítanov, které se ještě před tím sloučilo s JZD Stan. V roce 1993 bylo JZD Vysočina transformováno na ZD Vysočina.

Od roku 1999 hospodaří v této oblasti Zemědělská a.s. Vysočina. Obhospodařuje pozemky v k.ú. Hlinsko, Srní, Vítanov, Stan, Všeradov, Možděnice, Dřevíkov, Svobodné Hamy, Rváčov, Trhová Kamenice. Převážná část obhospodařovaných pozemků se nachází v Chko Žďárské vrchy a Železné hory.

V rostlinné výrobě se pěstují na orné půdě obiloviny a řepka ozimná, hořčice a kmín. Tradiční plodinou na vysočině jsou brambory, které se tu pěstují i nadále, a to brambory konzumní i sadbové. Na orné půdě se pěstuje i jako krmná plodina kukuřice na siláž a jetel. Pro výrobu krmiv pro žv, zejména dojnice se sklízí luční porosty pro výrobu senáží a sena.


 

V živočišné výrobě se firma zaměřuje na výrobu mléka a jatečné drůbeže. Vykrmují se kuřecí brojleři, krůty a jednou ročně i kachny. Část produkce realizujeme přes naši porážku drůbeže a tyto produkty prodáváme (chlazené kuře s droby, chlazené krůty a kachny , uzené kuře a uzené poloviny krůt. Cílem Zemědělské a.s. Vysočina je stabilizovat výsledky v jednotlivých výrobách a být konkurenceschopnými při prodeji jednotlivých produktů.

Rovněž je důležité v našich podhorských podmínkách řádným obhospodařováním zemědělské půdy udržet krajinu v kulturním stavu.

Zemědělská a.s. Vysočina

Adresa

Dřevíkov č.p. 58 

539 01 , Hlinsko v Čechách

Kontakt

Tel,: (+420) 469 326 600

Fax : (+420) 469 333 381

IČO : 25573004

DIČ : cz25573004


Provozní doba

Pondělí - pátek  : 7:00 - 15:00

Sobota - neděle : (pouze po tel. domluvě)

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!