Chov skotu

Naše společnost dodává mléko do mlékárny Tatra Hlinsko, veškeré produkty naleznete pod následujícím odkazem:

https://www.tatramleko.cz/produkty  

Kombinovaný skot

Český strakatý skot

Historie : vznikl na našem území ve 30. letech. Na vzniku a unifikaci plemene se podílela tato plemena: simensko-český skot, bernsko-český skot, bernsko-hanácký skot, skot kravařského rázu, skot hřbíneckého rázu, chebský skot a česká červinka. Plemeno se v té době vyznačovalo trojstrannou užitkovostí (maso-mléko-tah). Postupem času dochází k přijetí plemenářského a šlechtitelského zákona a plemeno je intenzivněji šlechtěno na maso-mléčnou užitkovost. V 60. letech také bylo v rámci procesu šlechtění přistoupeno k zušlechtění českého strakatého skotu plemeny: Ayrshire, (zlepšení konstituční pevnosti, tvarových a funkčních vlastností vemene, utváření končetin a produkce mléka). Díky tomuto zušlechťovacímu křížení došlo ke zvýšení mléčné užitkovosti, ale zároveň došlo k negativnímu ovlivnění masné užitkovosti a zmenšení tělesného rámce.

V současné době máme stádo tvořící cca :

- 390 ks dojnic

 - 200 ks chovných jalovic

-  250 ks telat

 - 80 ks  zástavových býčků

Celkově máme 3 stáje, které se nachází ve Všeradově, Možděnici a Trhové Kamenici.

Ve Všeradově máme dojnice a telata do 3 měsíce. Telata se ve 3 měsíci odváží do Možděnice, kde se nachází krávy masné, zastav.býčci a jalovičky do 6 měsíce věku.

Jalovičky se v 6 měsíci odváží na OMD Trhová Kamenice.


Kontaktní osoba :  Ing, Stránský Milan

                                     -  kontakt -


Masný skot

Limousine

Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie.Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až 1000 m. Až do první poloviny 20.století bylo plemeno využíváno k tahu.

Selekce na tyto vlastnosti dala předpoklad pro vznik typicky masného plemene s velkým podílem svaloviny a nízkým podílem tuku. Plemeno se vyznačuje dobrou chodivostí, pastevní schopností, při vysoké konverzi objemných krmiv. Krávy vykazují dobré mateřské vlastnosti. Inseminace prověřenými býky z Francie v rámci čistokrevné plemenitby přinesla i výrazné zlepšení růstové schopnosti telat. To spolu s vynikající masnou užitkovostí plemene přineslo i značný zájem chovatelů o toto plemeno.

V současné době máme stádo tvořící cca 100 ks (krávy, jalovice a telata.) 

Stádo se pase od jara do podzimu a v zimních měsících je v zimovišti na hluboké podestýlce.

Stáj a přilehlé pastvy se nachází v obci Možděnice.


Kontaktní osoba : Ing, Stránský Milan

                                      - kontakt -Zemědělská a.s. Vysočina

Adresa

Dřevíkov č.p. 58 

539 01 , Hlinsko v Čechách

Kontakt

Tel,: (+420) 469 326 600

Fax : (+420) 469 333 381

IČO : 25573004

DIČ : cz25573004


Provozní doba

Pondělí - pátek  : 7:00 - 15:00

Sobota - neděle : (pouze po tel. domluvě)

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!