Důležité dokumenty

R O Z V A H A  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Pozvánka na řádnou valnou     hromadu 2021

Výroční zpráva 2020 

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 

Účetní závěrka 2019 - výkazy, zpráva auditora, výroční zpráva