Chov Drůbeže

Drůbež

Brojleři, krůty, kachny

Veškerá drůbež je chována na hluboké podestýlce tzv. podlahový chov. 

Ve všech halách probíhá pravidelná DDD údržba proti škůdcům a desinfekce ostatních prostor.

 
 

Vlastní porážka

Prodej chlazené a uzené drůbeže (kuřata,krůty,kachny)

Porážka brojlerů 4x ročně ( Březen, Červen, Září a Listopad)

Porážka krůt 2x ročně ( Březen a Listopad)

Porážka husokachen 1x ročně (Říjen)

Porážka probíhá v souladu s nařízením SVU a podléhá pravidelným kontrolám pověřeného veterinárního lékaře včetně odesílání vzorků kvality do SVU Jihlava.

Více informací o prodeji viz. Aktuality

Kontaktní osoba :   

                                   -Kontakt-