Zemědělská a.s. Vysočina

Předmět našeho podnikání

Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje.

Dále viz. obchodní rejstřík.

Výrobní zaměření, komodity

  • živočišná výroba — drůbež (výkrm brojlerových kuřat,krocanů, krůt, kachen a husokachen)
  • rostlinná výroba — konzumní brambory, sadbové brambory, obiloviny (pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, ječmen jarní, oves), řepka a objemová krmiva (kukuřičná siláž, travní senáž, luskoobilná senáž a seno)
  • vlastní porážka — výroba chlazené a uzené drůbeže
QR kód - Zemědělská a.s. Vysočina