Zemědělská a.s. Vysočina

Hledáme nové zaměstnance:

Na pozici: 

Zootechnik v chovu skotu - více informací na tel.: 775 936 235

Pomocník/dělník v živočišné výrobě - více informací na tel.: 775 936 235

Krmič v živočišné výrobě - více informací na tel.: 775 936 235

Dojič/dojička krav - více informací na tel.: 775936235

 Traktorista v rostlinné výrobě - více informací na tel.: 723 232 932

 Email : zem.a.s.vysocina@email.cz

Předmět našeho podnikání

Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje.

Dále viz. obchodní rejstřík. 

Výrobní zaměření, komodity

  • živočišná výroba - Skot (masný,mléčný) , drůbež (výkrm brojlerových kuřat,krocanů, krůt, kachen a husokachen)
  • vlastní porážka - výroba chlazené a uzené drůbeže
  • rostlinná výroba - konzumní brambory, sadbové brambory, obiloviny (pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, ječmen jarní, oves), řepka a objemová krmiva (kukuřičná siláž, travní senáž, luskoobilná senáž a seno)